Vandværket 'Dalmose Vandværk' abonnerer ikke på måleraflæsning.